Najbližšie vystúpenia:

  • 26.05.2024 - Hodová slávnosť - Sverepec
  • 16.06.2024 - Koncert pre slovákov žijúcich v Maďarsku - Pilisszántó [HU]
  • 30.06.2024 - Oslava 100 rokov DH Hoľazňanky - Plevník-Drienové

Pripravujeme:

Nájdete nás aj na follow me on Facebook follow me on Youtube follow me on Soundcloud        Darujte nám 2 percentá dane 

DH Lieskovanka - história kapelyZaloženie dychovej hudby v našej obci sa viaže s dávnou udalosťou, keď v roku 1914 boli zabavené dva zvony z našeho kostola pre vojenské účely na výrobu nábojov. V roku 1927 boli kúpené nové zvony, ktoré boli dovezené na vlakovú stanicu do Beluše. Tam boli slávnostne prebrané. Vítala ich a doprevádzala aj dychová hudba z Ladiec až do Horného Lieskova. Našim občanom sa veľmi nepáčilo, že muzikanti z cudzej obce ich doprevádzali hudbou pri slávnosti nakoľko v našej obci boli aj muzikanti a obec mala aj finančné prostriedky na hudbu a tak vznikol podnet založenia DH Lieskovanky.

Prvým učiteľom zavolaným z Moravy bol kapelník Mičúlek, ktorý naučil našich prvých muzikantov hudbe a vystupovaniu po verejných slávnostiach. Vedúcim, teda kapelníkom našej dychovej hudby sa stal Jozef Švec st. nakoľko hral už v sláčikovej kapele. DH Lieskovanka mala veľmi dobré ohlasy na verejnosti. Nakoľko nastali ťažké časy a ľudia odchádzali ďaleko za prácou, niektorí až do zahraničia dokonca až do Ameriky, ako napríklad aj kapelník Jozef Švec, dychová hudba utrpela veľké straty a nebola schopná verejne vystupovať, preto bol znovu pozvaný kapelník Mičúlek z Moravy, aby vyškolil nových muzikantov a tak doplnil chýbajúcich členov. Jozef Baroš sa vyučil hudobnému umeniu popri zamestnaní stolára. Ovládal viacero nástrojov a medzi jeho prvoradé záujmy bolo pozdvihnúť hudobnú úroveň na vyšší stupeň, aby hudba získala na aktuálnosti, išla cestou pokroku a vytvárala nové hodnoty. V roku 1940 narukoval na vojenskú prezenčnú službu, kde hrával 4 roky vo vojenskej dychovej hudbe u Pešieho pluku v Prešove. Tu získal vedomosti o všetkých hudobných dychových nástrojoch. S vojenskou dychovkou navštívil aj Sovietsky Zväz. Jeho návrat z vojny priniesol so sebou aj nového hudobného ducha.Tým sa činnosť dychovky podarila obnoviť v roku 1934. Súbor ďalej účinkoval na čele s kapelníkom Rudolfom Kačíncom a Lieskovanka sa stala znovu obľúbenou kapelou. Ďalším kapelníkom bol Rudolf Kóšút. Dychovka skúšala na dvore Baroša Rudolfa. Spolupráca trvala niekoľko rokov, až sa rodí ďalší horno-lieskovanský hudobník JOZEF BAROŠ.

Jozef Baroš sa aktívne venoval dychovke a hudobnej tvorbe. Neskôr nahradil vtedajšieho kapelníka Rudolfa Košúta a stal sa tak kapelníkom Lieskovanky. So svojím súborom zvíťazil na celoštátnej súťaži dychových hudieb v Prahe v roku 1958. Vyučil veľa nových kvalitných muzikantov, niektorí z nich hrávajú v Lieskovanke aj v súčasnosti. Úspešne viedol Lieskovanku po rôznych verejných vystúpeniach až do svojej smrti v roku 2002. Na počesť tomuto významnému kapelníkovi v našej obci dychová hudba Lieskovanka každé dva roky pravidelne usporadúva Memoriál Jozefa Baroša, na ktorom vystupujú rôzne dychové hudby z nášho okolia ale aj z Moravy. Po smrti Jozefa Baroša prevzal úlohu kapelníka Ladislav Košút a od roku 2014 kapelu vedie Jozef Križan. Medzi ďalších ľudí, ktorí sa pričinili o rozvoj Lieskovanky patria Jozef Hlobík, Jozef Pavlík, Pavol Martiška, Ján Jamriška, Rudolf Pagáč ale aj mnohí ďalší.

DH Lieskovanka dostáva pozvania na vystupovanie nielen v našom regióne, ale aj po celom Slovensku a tiež na Morave a v Čechách. DH Lieskovanka taktiež každoročne organizuje festival - DYCHFEST, ktorý je známy ďaleko za hranicami nášho regiónu a Slovenska. Na dychfeste počas jednotlivých ročníkoch vystúpili 2008 - Moravanka Jana Slabáka, 2009 - Mistříňanka Antonína Pavluše, 2010 - Drietomanka, 2011 - Gloria, 2012 - Tufaranka ze Šakvic, 2013 - Vlado Kumpána jeho muzikanti, Májovanka z Holíča, 2014 - Drietomanka, 2015 - Šohajka, 2016 - Gloria, 2017 - Straňanka, 2018 - Boršičanka Antonína Koníčka, 2019 - Žadovjáci, a 2020 - DH Miločanka. Okrem dychfestu DH Lieskovanka vystupuje aj na Vianočných koncertoch a organizuje muzikantské plesy, najbližšie to bude už 7. ročník, na ktorý Vás srdečne pozývame - ples 2021.

DH Lieskovanka vydala 1. CD s názvom Lieskovská chasa v roku 2015. Od toho času kapela odohrala ročne okolo 35 vystúpení, došlo k prirodzenej obmene hráčov, niektorí prestali aktívne hrať či už zo zdravotných dôvodov alebo osobných. Kapela sa doplnila novými muzikantmi a postupne dozrel čas na vydanie nového, v poradí 2. CD. Nakoľko na 1. CD boli skladby prevažne známe, slovenské či moravské, rozhodli sme sa, že skladby na našom 2. CD budú výlučne od slovenských autorov a pokiaľ možno menej známe alebo aj menej hrávané inými kapelami z nášho regiónu. Všetci autori, ktorých skladby či už ľudové s ich úpravou, ale aj ich vlastné pochádzajú z Trenčianského kraja. Dokonca aj skladba Pro maminku , ktorá má moravský text je od Antona Martináka, ktorý sa narodil a žije v Púchove. Na našom 2. CD s názvom V tom Lieskove pri kostole, sme dali priestor aj najmladšej členke, iba 7-ročnej Alžbetke Tordovej, ktorá s nami vystupuje už 2 roky a zvláda to bravúrne. Veľká vďaka patrí vynikajúcemu trubkárovi VHMO Braňovi Čížovi, ktorý nám s prípravou CD pomáhal, či už pri výbere skladieb, ale hlavne pri ich nácviku a aj pri nahrávaní.


DH Lieskovanka (foto r.2011)DH Lieskovanka (foto r.2015 - 1.CD)DH Lieskovanka (foto r.2017 - dychfest)DH Lieskovanka (foto r.2018)DH Lieskovanka - súčasnosť (foto r.2020 - 2.CD)

Copyright © 2011-2024 lieskovanka.sk   |    Webhosting by www.euronet.sk    |