• 26.11.2016 - Hodový koncert - Slopná

PRIPRAVUJEME:

Tešíme sa na Vás... :-)


Nájdete nás aj na follow me on Facebook follow me on Youtube follow me on Soundcloud     

DH Lieskovanka

Dychová hudba Lieskovanka Vás srdečne víta na svojich webových stránkach. Môžete nás vidieť na rôznych kultúrnych, spoločenských a cirkevných podujatiach v celom Trenčianskom kraji, ale aj mimo neho. V súčasnosti má 18 stabilných členov, ktorí sú bývalí žiaci Jozefa Baroša a absolventi základnej umeleckej školy v Považskej Bystrici. Najväčšie úspechy Lieskovanka zaznamenala v posledných pár rokoch, kedy sa dvakrát zúčastnila krajských súťaží malých dychových hudieb, kde vždy skončila v zlatom pásme a dvakrát získala cenu za dramaturgiu a postup na celoslovenskú súťaž. Tá sa konala v roku 2009 v Lednických Rovniach, kde vo veľmi silnej konkurencii sa DH Lieskovanka umiestnila v zlatom pásme a získala cenu za rozvoj kultúry v regióne. No predovšetkým DH Lieskovanka sa sústredí na rozvíjanie kultúry a usporadúvanie kultúrnych podujatí vo svojej obci, ako napríklad DYCHFEST, na ktorom sa stretáva viacero kapiel a vystupujú aj populárne profesionálne kapely, ako napríklad Vlado Kumpan a jeho muzikanti, Tufaranka ze Šakvic, Gloria, Moravanka Jána Slabáka, Mistříňanka Antonína Pavluše, Drietomanka, Maguranka, Bodovanka, Križovianka, Šohajka a iné. Ďalej začala DH Lieskovanka usporadúvať muzikantské plesy, ktoré sa taktiež vyznačujú kvalitnými hudobnými skupinami ako napr. Kollárovci, Borovienka a iné... Repertoár DH Lieskovanky je zložený zo slovenských a moravských ľudových piesní, orchestrálnych i sólových skladieb, ktoré si môžete vypočut na našom historicky prvom CD s názvom Lieskovská chasa.

DH LIESKOVANKA

z Horného Lieskova

Copyright © 2011-2015 lieskovanka.sk   |   Webhosting by www.euronet.sk  TOPlist